FYSIOTERAPI


Tradisjonell fysioterapi inkluderer en grundig undersøkelse, fra samtale om sykehistorie til generelle og spesifikke tester. Dette danner grunnlaget for videre behandling, som varierer fra å gi informasjon og råd til deg om de plager du har, til forskjellige former for aktiv og passiv behandling.

Bløtdelsbehandling / massasje brukes for å dempe smerter og spenninger i muskulatur og sener. Dette er ofte en behandling som retter seg mot det vi kaller sekundære plager til en primær årsak. Lider du av en kronisk sykdom kan den ikke fjernes, men behandlinger kan lette på de plager som sykdommen din gir.

Øvelser / trening / aktivitet; Avhengig av sykdom / plager du har er det nesten alltid rom for å gjøre øvelser, fra avspenning til styrkeøvelser. Forskning viser at det er mindre viktig hva du gjør, men viktigere at du gjør noe. Det er like viktig at trening / aktivitet er lystbetont, dette vil gjøre at du lettere gjennomfører. Derfor går anbefalinger oftere på å finne en aktivitet du liker og som er lett å gjennomføre. Som eksempel viser forskning at det ved eks. ryggsmerter ikke er en treningsform som er bedre enn en annen; like bra å gå tur som å trene kjernemuskulatur.

Her får du individuelt appbasert treningsprogram.TRYKKBØLGE


Storz Medical


Sjokkbølger finnes i to varianter, radierende (rESWT) og fokuserende (ESWT). Den radierende varianten blir ofte kalt trykkbølge og er det vi kan tilby på Tangvall Fysioterapi. 

Hva er forskjellen ?

Radierende trykkbølge danner energi ved at trykkluft akselererer et lite metallprosjektil som treffer et spesielt utformet metallstempel som er i kontakt med huden via ultralydgele. Den overførte trykkbølgen brer seg utover og avtar på vei inn i vevet. Størst effekt nærmest huden og går 4-6 cm dybt.

Fokuserende sjokkbølger dannes via en elektromagnetisk spole, som i et isolert vannfylt kammer danner sjokkbølger. Den dannede sjokkbølgen blir dirigert av kammerets utforming ned til et fokusert punkt i vevet. All effekt samler seg til et lite punkt, dybde avgjøres av behandler.

Hvordan virker trykkbølge ?

Trykkbølger er mekanisk energi som overføres til vev i form av lydbølger. Disse trykkbølgene aktiverer mange prosesser i kroppen; sagt på en enkel måte aktiveres kroppens eget reparasjonssystem. Ved en kronisk senebetennelse restartes reparasjonsprosessen slik at at en normal tilheling finner sted. Behandlingene gis med 15-18 slag / sekund.

Hvor mange behandlinger ?

De aller fleste får 4 behandlinger med ca. en ukes mellomrom. Deretter skal det være 4-5 ukers pause. Behandlingen er en irritasjonsbehandling og trenger behandlingsro etter ca. 4 ganger. Derfor tar et vanlig behandlingsforløp ca. 2 mnd. Etter dette kan det av og til tas et pas behandlinger til, typisk hvis det har vært fremgang, men henger litt plager igjen. Dette gjelder for typiske kroniske senebetennelser. Behandlingen gis også til andre tilstander; da kan andre regimer prøves. Vi har gode resultat ved å bruke strykkbølge til akutte tilstander med muskelkrampe – eks. akutt rygg / smerter mellom skulderblad osv. Vi forventer bedring og foretar evaluering etter hver gang.

Er det en vond behandling ?

Styrken på behandlingen måles i bar og justeres etter ønsket påvirkning og pasientens tilbakemelding. Behandlingen kjennes godt, spesielt på vonde sener og fester, men styrken justeres etter behov.

ULTRALYDSCANNING


GE Medical


Med ultralydutstyr fra GE Medical har vi muligheten til å ta bilder / video både statisk og dynamisk av muskler, sener og ledd.
Ultralydscanning (UL) gir meget høyoppløselige bilder som overgår f.eks. MR. 
Vi bruker det mest til skulder / albue / kne / ankel.
UL avdekker evt. forkalkninger / skader / overrivninger / betennelser.
Sammen med en grundig undersøkelse gir UL god mulighet for en spesifikk diagnose som danner grunnlaget for riktig behandling.

LASER


Multi Radiance Medical


Målet med laser er å levere lysenergi
til vev som trenger behandling, for å
reduserer smerte, øke
sirkulasjonen og dempe betennelsesreaksjon. Brukes som et tillegg til annen behandling,  og er uten bivirkninger.

Vi bruker laser som tillegg til vanlig behandlingder det er betennelse og / eller smertefulle områder.

Teknologi; 

Super pulsert laser har en teknologi som gir en optimal energileveranse ved å kombinere tre klinisk beviste bølgelengder for vevspenetrasjon (660 nm, 875 nm, og 905 nm). Det dekker nesten hele det terapeutisk lysspekteret og skaper Cascading Energy Effect. En avansert programvarealgoritme tilpasser vekselvirkningen mellom lys, laser og magnetiske felt slik at ønsket penetrering i vevet oppnås.

Laser-Shower (LS50) har fire superpulserte GaAs-dioder. Areale på 20 cm2 som kan dekke 5 ganger så stort areal som en standard emitter. Laser-Shower Emitteren er ideell for å stimulere høyere systemiske virkninger og for behandling av ryggraden eller større muskelgrupper.


Laser-Stim emitter er den første i sitt slag, en hybridemitter som både gir lysterapi og elektrisk stimulering.
Laser-Stim emitteren gir lys og elektrisk stimulering samtidig eller uavhengig av hverandre. Den superpulserte dioden produserer alene 25 W spisseffekt og inkorporerer også røde LED-er, infrarøde emitterende dioder og statiske magnetiske felt.

LaserSweep varierer frekvensen for å hindre at vevet tilpasser seg behandlingen. Frekvensområde «sweeper» fra høyeste til laveste frekvens under behandlingen. Ved å variere frekvensene i hver laser puls når lyset ulike nivåer i vevet.
© 2023 Peter Miller | All rights reserved
Powered by Webnode Cookies
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started