Prisliste

Første gangs konsultajon - opptil 60 min.

kr. 650,-

Behandling oppfølging - opptil 30 min.

kr. 360,-

Behandling oppfølging - opptil 45 min.

kr. 490,-

Behandling oppfølging - opptil 60 min.

kr. 620,-

Trykkbølgebehandling

Inkludert ! 

Ultralydscanning - undersøkelse

Inkludert ! 

LLLT Laserbehandling

Inkludert ! 

Hjemmebehandling - tillegg

Etter avtale 

Supersole innleggssåler (ingen tillegg)

990,-

Laken, oppbevaring / vask, hygienetillegg

Inkludert

Praksisen er helprivat og har ikke driftstilskudd fra kommunen.

Det betyr at pasient må betale hele beløpet selv og det blir ikke påført frikortet.

© 2023 Peter Miller | All rights reserved
Powered by Webnode Cookies
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started