Aut. Fysioterapeut Petter Stølen


- Privatpraktiserende fysioterepeut på Tangvall i Søgne

- Innbydende lokaler i 2. etg. i Tangvall Torg. Inngang A til venstre for Coop Mega

- Direkteavtale med de fleste forsikringsselskap

- Rimelige priser - lang erfaring - bredt tilbud - fleksible arbeidstiderTillegg for trykkbølgebehandling                 0,-
Tillegg for ultralydscanning                          0,-
Tillegg for laser                                                 0,-
Tillegg for benkelaken og oppbevaring       0,-
Tillegg for digitalt treningsprogram           0,-

Du betaler kun for medgått tid, se prisliste

Tidsbruk

Setter av god tid til første konsultasjon, deretter tidsbruk etter behov. 

Timer

Fleksible arbeidstider.

Behandlinger

Tradisjonell fysioterapi, massasje, trykkbølge, ultralydscanning, laser, innleggssåler, hjemmebehandling.

Treningsprogram

Få laget et individuelt treningsprogram til hjemmebruk. Videoinstruksjon via app - ExorLive.

Ta kontakt for å bestille time

eller hvis du har spørsmål


Mobil; 99 01 34 36

mail; fysiopetter@gmail.com


© 2023 Peter Miller | All rights reserved
Powered by Webnode Cookies
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started